UtoSafari

Involverte:

UtoSafari er produsert av dansekompaniet Nummen Safari:
Guro Anna Wyller Odden, Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland

Dansere: Guro Anna Wyller Odden, Ina Coll Kjølmoen, Venke Marie Sortland, Pernille Holden, Maja Roel, Anne Synnøve Skogstad, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas og Marianne Skjeldal

Turnéleder: Inger Kristin Haugsevje

Produsent: Ina Coll Kjølmoen // Landing
Idé / design / produksjon av Utoskop: André Sipilä Solvang
Kostymer: Maria Lange
Kunstnerisk veileder: Trine Nyhus Lørum
Webside og foto: Tom Ivar Øverlie

Videodokumentasjon og trailer: Bjørn Kjetil Undem

Co produsenter: Landing og Rom for Dans
Støttet av: Norsk kulturråd – Den kulturelle skolesekken og Kunstløftet, Fond For Utøvende Kunstnere, Sør Trøndelag fylkeskommune og Oslo kommune.
utosafari08

Om forestillingen

UtoSafari handler om risiko og relasjoner; om å være alene og om å være to eller tre. Hvor ensom kan man bli blant andre? Må man være to for å være lykkelig? Er virkelig alle gode ting tre?

En UtoSafari starter med danseforestilling, fortsetter med dialog mellom barn og aktører, og avsluttes med en workshop hvor barna får utforske rommet og tematikken sammen med danserne.Vi vil gi barna opplevelser de kan føle i egen kropp; både fysisk og emosjonelt og oppfordre dem til å reflektere over egne erfaringer og opplevelser. Gjennom dette arbeidet møtes barna som likeverdige. Utgangspunktet for møtet er en holdning om at motsatte svar på samme spørsmål kan være like riktige.

UtoSafari er en danseforestilling som utforsker fysiske møter mellom utøverne og med rommet. Fra det å være varsom og hjelpe hverandre, til egling, tumling, slossing og det å gå over streken. Det handler om å kjenne sine egne grenser, om grensesetting, om å være trygg i egen kropp og å ta vare på hverandre. Assosiasjoner til dyr, lek og andre bevegelser barn kan kjenne seg igjen i har vært inspirasjon i arbeidet med materialet.

Forestillingen er utarbeidet i og i forhold til det mobile scenerommet Utoskop. Gjennom vår relasjon til huset setter vi i forestillingen fokus på rommet som en likeverdig del av helheten, og utvider publikums oppmerksomhet og perspektiv til å ta inn omgivelsene utenfor huset.