Utoskop

utosafari01
Utoskop på Scous plass, august 2009

Et vitalt element i forestillingen er kunstverket Utoskop, et mobilt teleskophus. André Sipilä Solvang produserte i perioden 2007 – 2009 prototypen som masterprosjekt i design ved Kunsthøgskolen i Oslo. Prototypen ble designet som en mobil uttrekkbar bolig. Til forestillingen UtoSafari konstruerte Solvang en noe mindre utgave. Trukket ut til forestilling måler rommet i scenerommet Utoskop 30 kvadratmeter, et intimt scenerom med potensial for å gi publikum fysisk nære opplevelser. Til hver visning inviteres 30 publikummere inn. For å komme inn, må barna krabbe gjennom et pelskledt rør. Når de er kommet innenfor husets fire vegger, befinner de seg i scenografien. I forestillingen tas hele rommet i bruk. Rommet er et viktig utgangspunkt og en bærebjelke for bevegelsesmaterialet. Husets ene endevegg er en stor dobbeltdør, som mot forestillingens slutt, åpnes og utvider scenerommet til å innbefatte uterommet utenfor.

Utoskop
André Sippilä Solvang under produksjon av Utoskop